KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

FREELANCE I.S.M. RAU – VER-NIEUWBOUW – ANTWERPEN

Als freelance projectmedewerker binnen het team ontwerpen gemaakt voor de gevels, alsmede de bouwkundige detailleringen hiervoor gecomponeerd.

In het kader van het algemene Masterplan heeft de Karel de Grote Hogeschool de studies lerarenopleidingen, orthopedagogie, sociaal werk, vroed- en verpleegkunde, pedagogie van het jonge kind, naast de algemene diensten en studentenvoorzieningen gegroepeerd op één centrale locatie. Campus Zuid biedt plaats aan 5.500 studenten en 500 docenten. De hogeschool bevindt zich in het driehoekige bouwblok tussen de Brussel-, de Ieper- en de Montignystraat. Deze drie straten liggen in de Zuidwijk en maken deel uit van het oorspronkelijke verkavelingsplan van de wijk van 1875. Het binnenplein van de school vormt het hart van de campus en fungeert als ontmoetingsplaats en schakel tussen de hogeschool en de buurt. De bestaande gebouwen aan de Ieperstraat en Montignystraat worden in de nieuwe campus geïntegreerd en aan de Troonplaats komt een nieuwe vleugel met de mediatheek en enkele studielandschappen met uitzicht over het plein. Kortom, een transparant en overzichtelijk

gebouw, waar ontmoeting centraal staat: ontmoeting tussen oude en nieuwe architectuur, de school en de buurt, binnen en buiten, student en docent.
Het ontwerp van de gevels volgt een duidelijke logica. Rondom vormen de straatgevels één geheel dat zowel oude als nieuwe delen bevat. De industriële baksteenarchitectuur van de Pareinfabrieken wordt voortgezet in een hedendaagse variant. Geen imitatie maar een invulling met een vergelijkbaar ritme, schaal en materiaal. Zo ontstaat een raster met verticale en horizontale lijnen. Op plaatsen van betekenis wordt dit patroon bewust doorbroken. Toegangen aan de Brusselstraat en Troonplaats worden opengemaakt en representatieve functies krijgen een eigen gezicht. Aan het binnenplein zijn de gevels transparant zodat een maximale interactie in de school ontstaat. De vormentaal is zachter en zorgt voor een zekere intimiteit.

Opdrachtgever

RAU architecten
(als freelancer betrokken)

Periode

2017

Bekijk overige projecten

M2H interieur

Nieuwe schuur voor wonen en werken

Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? En hoe wij onze expertise voor u kunnen inzetten? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.