Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen voor de toekomst

De opwarming van de aarde is een gevolg van broeikasgassen waardoor de zeespiegel stijgt. Dat is voor een groot deel door de mens veroorzaakt en daarom moeten we er alles aan doen om dit proces af te remmen.

De grondstoffen van onze aarde raken uitgeput. Onze weggooi-economie moet drastisch veranderen zodat grondstoffen 100% circulair gebruikt kunnen worden.

Duurzaam bouwen om kosten te besparen

U kunt kosten op gas, water en elektra besparen door het nemen van duurzame maatregelen. Bijvoorbeeld door spouwmuurisolatie of door het plaatsen van zonnepanelen. Een snel terug te verdienen investering.

Duurzaamheid is financieel dus ook zeker interessant!

Duurzaam bouwen om onderhoud te verminderen

Bij duurzaamheid is de levensduur ook van belang, niet alleen is de kwaliteit van het materiaal belangrijk maar ook zeker de flexibiliteit.

Door een goed ontwerp en de juiste keuze voor het materiaal passend bij de gebruiksduur, is er minder onderhoud nodig. Zo wordt het milieu niet extra belast en werkt het kostenbesparend.

Duurzame maatregelen

Energie

De eerste maatregel van Trias Energetica is thermische isolatie van gevel, vloer, dak en ramen. Trias Energetica beschrijft de drie stappen naar een duurzaam ontwerp.  De isolatiewaarde moet wel worden afgestemd op het gebruik. Vertrekken die maar heel beperkt worden gebruikt hoeven niet extra geïsoleerd te worden. Voor bestaande woningen kunnen ook isolatiemaatregelen worden getroffen.

Kierdichting kan zorgen voor een lager energieverbruik en meer comfort.

Ventilatie zorgt voor voldoende verse lucht, maar zorgt ook dat er veel koude lucht naar binnen komt. Het beste is om de lucht natuurlijk voor te verwarmen met bijvoorbeeld een serre, maar door luchtstromen te sturen met CO² gestuurde afzuiging is ook al veel energie te besparen.  Advies is om zo weinig mogelijk dure, onderhoudsgevoelige installaties te gebruiken met zoveel mogelijk besparing.

Door ramen op het zuiden te plaatsen, gebruik te maken van bodemwarmte of een zonneboiler  maak je gebruik van passieve energie. Ook de stedenbouwkundige opzet is van belang in het benutten van passieve energie.

Vloerverwarming of betonkernverankering kost minder energie en zorgt voor een stabiel behaaglijk binnenklimaat.

Door het plaatsen van zonnepanelen of een windmolen produceer je je eigen elektriciteit . Er zijn tegenwoordig ook windmolens voor een bebouwde omgeving.

Gebruik efficiënte installaties, zoals een warmtepomp, douche-wtw, HR-107 ketel of HR-e ketel.

Circulair denken en doen

Circulaire economie gaat over anders kijken en denken. Materialen langer gebruiken: hergebruik van grondstoffen, maar ook het langer gebruiken van materialen en producten. Door anders naar producten te kijken dus bijvoorbeeld licht in plaats van lamp of vervoer in plaats van fiets.

Bij ontwerp van een product zorgen dat een hoog kwalitatief hergebruik van de grondstoffen mogelijk is. Zorg dat een product op onderdelen ook hergebruikt kan worden. Een grondstoffenpaspoort maakt duidelijk welke materialen en hoeveelheid materiaal er gebruikt is en wie daarvan eigenaar is.

Grondstoffen

Onze grondstoffen worden steeds schaarser en duurder en de afvalberg groeit. Om dit op te lossen is een andere economie nodig: circulaire economie. In een circulaire economie gebruiken we het liefst zo min mogelijk grondstoffen. We houden die zo lang mogelijk in de kringloop. Zo besparen we op grondstoffen en, verminderen we de uitstoot van CO2.

De overheid heeft bepaald dat Nederland in 2050 volledig moet draaien op herbruikbare grondstoffen. Het nieuwe beleid staat omschreven in het derde Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3), dat loopt tot 2023.

Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? En hoe wij onze expertise voor u kunnen inzetten? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.